پروژه: مجتمع تجاری اداری

پروژه تجاری اداری
پروژه تجاری اداری

محل پروژه مجتمع تجاری اداری : بندر امام – منطقه ویژه پتروشیمی، سایت 1

زمان کارکرد: مرداد 1380 ~ اردیبهشت 1383

کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام

حوزه کارکرد:

چیلر و فن کوئل ، HVAC انجام کلیه مراحل ساخت ،نصب و راه اندازی سیستم در بیش از 135 دفتر، فروشگاه ، بانک و رستوران و…