HVAC 6

شرکت فنی مهندسی ریواس جنوب

شرکت فنی مهندسی ریواس جنوب در سال 1381 با رویکردی نوین در طراحی، اجرا، خرید و مدیریت سیستم های HVAC در صنایع سنگین فعالیت خود را آغاز نمود.

فعالیت اصلی این شرکت ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های تهویه مطبوع در صنایع سنگین میباشد.

 

  • تحلیل مشتری
  • مشاوره
  • طراحی
  • تولید
  • نصب و راه اندازی
  • خدمات پس از فروش

اطمینان خاطر مشتریان در اجرای دقیق و با صرفه در بخش HVAC  پروژه ها یکی از مهم ترین رویکردهای شرکت ریواس جنوب میباشد. ما در این مجموعه بگونه ای عمل نموده ایم که کارفرمایان بتوانند با اطمینان کلیه مراحل بخش HVAC پروژه شامل ارزیابی و مدیریت، طراحی، خرید متریال و تجهیزات مورد نیاز و همچنین اجرای پروژه در بالاترین سطح استاندارد و در نهایت تعمیرات و نگهداری سیستم های تهویه بصورت اصولی و مهندسی را  به این شرکت محول نمایند.

BLOG - HVAC