پروژه: درود 3

محل پروژه : جزیره خارگ

زمان کارکرد: مرداد 1382 ~ دی 1384

کارفرما : جهانپارس، PETROFAC, TOTAL

حوزه کارکرد:

نصب و راه اندازی و تنظیمات تجهیزات ثابت و دوار شامل سه دستگاه کمپرسور، سه دستگاه ژنراتور، چهار دستگاه پمپ های Sea Water Intake و 142 دستگاه پمپ های سانتریفوژ

انجام کلیه مراحل ساخت ،نصب و راه اندازی سیستم HVAC در ساختمان های control room، lab و main office

نصب بیش از 1000 متر مربع سقف کاذب آرمسترانگ و دامپا در ساختمان های فوق

Share