پتروشیمی بدر شرق

پروژه: تهویه مطبوع فولاد سازی سپید دشت

محل پروژه : بروجن – سپید دشت

زمان شروع : اسفند 1399

کارفرما : شرکت فنی مهندسی فولاد پایا

مبلغ قرارداد : 128،000،000،000 ریال

حوزه کارکرد:

عملیات خرید و راه اندازی HVAC System و سیستم های تهویه مطبوع پروژه فولادسازی سپید دشت به همراه قطعات یدکی دوسالانه

Share