پروژه: مجتمع پتروشیمی خوزستان

محل پروژه : ماهشهر

زمان کارکرد: مرداد 1380 ~ ادریبهشت 1383

کارفرما : پتروشیمی خوزستان

حوزه کارکرد:

انجام عملیات تعمیر و نگهداری و گارانتی سیستم تهویه ساختمان های فوق þ بمدت هجده ماه

انجام کلیه مراحل ساخت بیش از 12000 متر مربع کانال و ،نصب و راه اندازی پکیج های سیستم HVAC در ساختمان های Control Room, Main Office, Substation, Stores & Rock Room 

تهیه ،خرید ونصب بیش از 4000 متر مربع سقف کاذب آرمسترانگ ودامپا در ساختمان های فوق

تهیه ونصب بیش از 1500 متر مربع کف کاذب در room rock & substation

 

Share