پروژه : پالایشگاه گاز فازهای 15/16

محل پروژه : عسلویه / پارس جنوبی

زمان : آذر 91 تا خرداد 95

کارفرما : شرکت تکنو انرژی سپهر

مبلغ قرارداد : 57،977،000،000 ریال

حوزه کارکرد:

بهره برداری و سرویسهای تعمیر و نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی در پالایشگاه فاز های 15 و 16 پارس جنوبی

Share