پروژه: پتروشیمی بدر شرق

محل پروژه : بندر چابهار – منطقه آزاد مکران

زمان شروع : اردیبهشت 1399

کارفرما : پتروشیمی بدر شرق – شرکت تاشا

حوزه کارکرد:

عملیات نصب سازه فلزی و تجهیزات ثابت و دوار و پیش راه اندازی کولرهای هوایی سازه های 5004 – 5005 – 5006 – 3002 – 2026 با حجمی بیش از 4000 تن اسکلت فلزی و 119 عدد Tube Bundle

Share