شرکت ریواس جنوب

سیــستم های تهویه مطبــوع صـنعتی

شـرکـت فـنـی مـهـنــدسـی ریـواس جـنـوب در سال 1381 با رویکـــردی نـویـن در طــراحی، اجرا،

خرید و مدیـریت سیستم های تهـویه مطبوع صنعتی و صنایع سنگین HVAC فعالیت خود را آغاز نمود.

تهویه مطبوع صنعتی
تهویه مطبوع شرکت ریواس جنوب (1)

تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن،

کار کردن و یا عملیات صنعتی معینی، راحت و بهداشتی کرد.

این امـر سبـب می شـود شـرایـط هوا طبق روش خاصی بصورت اتوماتـیک ثـابت بماند و یا تغییر کند.

 

مـا بـسـیـار مـفـتـخـریـم کـه بــیــش‌تـر از 20 سـال تـجـربـه مـشـاوره، طـراحـی و تولـیـد سـیـسـتـم‌های تـهـویـه مـطـبـوع با شرکت های صنعتی بزرگ را داریم

تهویه مطبوع صنعتی

پروژه های شرکت ریواس جنوب

با بهـتریـن و بـاتـجـربـه‌ترین مشــاوران سیستم‌های تهویه در خدمت شما هستیم

فعالیت اصلی شرکت ریواس جنوب،
ارائــه خدمـات فنـی و مهنـدســی
در پروژه‌های تهویه مطبوع صنـعتی
و صنایع سنگین می باشد.

مشاوره

جهت دریافت مشاوره کلیک کنید
دریافت مشاوره

تولید

برای تولید سیستم های تهویه صنعتی با مشاوران ما تماس بگیرید.
Button

طراحی

جهت راهنمایی طراحی سیستم های تهویه کلیک کنید
Button

نصب و راه اندازی

جهت راهنمایی نصب و راه اندازی سیستم های تهویه کلیک کنید
Button

جدیدترین مقالات